Elipsy

Teatr Narodowy

Zintegrowany projekt oprawy spektakli dla Teatru Narodowego. Dla każdej premiery powstaje program teatralny oraz trzy plakaty: graficzny, fotograficzny (we współpracy z fotografem Maciejem Landsbergiem) oraz afisz. Projekt ten ma na celu zarówno atrakcyjną i komunikatywną oprawę poszczególnych spektakli, jak również wzmocnienie i uspójnienie wizerunku Teatru w przestrzeni publicznej.

plakat wydawnictwo

programy teatralne